I Have A Dream

Fonds “I Have A Dream” nodrošina individuālu sociālo, emocionālo un akadēmisko atbalstu jauniešiem no maznodrošinātām kopienām, sākot no bērnudārza, līdz koledžai, līdz ar garantētu mācību atbalstu. Mēs ticam, ka tad, kad tiek dota vienāda pieeja resursiem, kas tiem nepieciešami, lai gūtu panākumus, visi bērni var iedvesmoties no viņu radītajām iespējām un sasniegt savus sapņus. Organizācija “I Have A Dream” bija nodibināta 1981. gadā, tā palīdzēja jau gandrīz 18 000 jauniešiem (“Dreamers”) vairāk nekā 200 programmās globāli.

Fonds “I Have A Dream” strādā, lai nodrošinātu visus bērnus ar iespēju turpināt augstāko izglītību, īstenot savu potenciālu un sasniegt savus sapņus. Mēs pilnvarojam bērnus maznodrošināto kopienu vidū, lai pabeigtu koledžu, nodrošinot viņiem prasmes un zināšanas, lai gūtu panākumus augstskolā, kā arī mācību atbalstu, lai novērstu finansiālos šķēršļus. Palīdzot saviem bērniem, jeb arī “sapņotājiem”, tikt koledžā, organizācijas dalībnieki ieliek bērnus citā akadēmiskajā dzīvē un dzīves gaitā, vienlaikus ietekmējot studentu ģimenes un nākamās paaudzes.

Fonds “I Have A Dream” strādā ar “sapņotājiem” pēc skolas, brīvdienās un vasarās vairāk nekā desmit gadus, veidojot ilgtermiņa attiecības ar bērniem un viņu ģimenēm. Viņi sniedz akadēmisko un sociāli emocionālo atbalstu bērniem, nodrošinot viņiem pārliecību un dzīves prasmes, kas vajadzīgas, lai sasniegtu savus ambiciozākos sapņus.

Fonda “I Have A Dream” uzdevums ir dot iespēju bērniem no maznodrošinātām kopienām gūt panākumus skolā, koledžā un karjeras laikā, nodrošinot akadēmisko, sociālo un emocionālo atbalstu no pamatskolas līdz koledžai, kā arī papildu mācību palīdzību.

Organizācijas dalībnieki mēģina izveidot tādu pasauli, kurā ikvienam bērnam ir vienlīdzīga piekļuve izglītības un karjeras iespējām, kas aizdegas viņu radīto potenciālu.

“I Have A Dream” projekts nodrošina individuālo atbalstu katram bērnam dažādās jomās. Bērniem ir akadēmiskie atbalsti, kas nepieciešami, lai attīstīties no bērnudārza līdz koledžai. Bērniem ir ilgtermiņa attiecības, kas atbalsta viņu koledžas un karjeras nozarē, kā arī ir piekļuve sociālajiem resursiem, piemēram, mentoriem un potenciālajiem darba devējiem. Bērni saņem finansiālo atbalstu, lai dod viņiem saprast, ka viņu finansiālie apstākļi nav šķērslis koledžas iestājai un koledžas grāda iegūšanai.

Pašlaik fonds “I Have A Dream” atbalsta 16 filiāļu tīklu 11 valstīs un Jaunzēlandē, sniedzot palīdzību vairāk nekā 5000 bērniem katrā klasē no bērnudārza līdz pamatizglītībai.