Logo

Kraukļa Fonds

Pabarot izsalkušo ar Dzīvības maizi
 
Bezpeļņas  nodibinājums  "KRAUKĻA FONDS"

 

Kraukļi pabaro Eliju 

1.Ķēniņu 17: 2-6

 
 
2 Un Tā Kunga vārds nāca pār viņu:

3 "Ej prom no šejienes un pagriezies pret austrumiem, un paslēpies Kritas līcī, kas ir Jordānas austrumos.

4 Un notiks tā: no upes tu dzersi, un Es esmu pavēlējis kraukļiem tevi tur apgādāt ar maizi."

5 Un viņš aizgāja un rīkojās pēc Tā Kunga vārda, un apmetās Kritas piekrastē; Krita ieplūst no austrumiem Jordānā.

6 Bet kraukļi bija tie, kas viņam pienesa maizi un gaļu no rīta un maizi un gaļu pievakarē, un no upes viņš dzēra.
 
 

 

LABDARĪBAS PROJEKTS

Palīdzības sniegšanai Rīgas pilsētas trūkumcietējiem ekonomisko grūtību situācijā.  
 
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Rīgas Domi, Rīgas Sociālo dienestu , reliģiskām un nevalstiskām organizācijām , kā arī fiziskām un juridiskām personām.

 


  Projekta mērķis:

 

      Trūkumcietēju regulāra apgāde ar pārtikas un higiēnas preču minimumu, morāla un garīga atbalsta sniegšana.

Projekta darbības vieta:

          Rīga un Latvija.

Projekta darbības laiks:


         Valsts ekonomikas lejupslīdes periods.

Projekta uzdevumi:

1.Sadarbībā ar Valsts Sociālo dienestu, pašvaldībām un lokāli apzinot situāciju,

izveidot ziedojumu adresātu sarakstus;

2. Piesaistīt finanšu, pirmās nepieciešamības pārtikas un higiēnas preču ziedotājus;

3. Izveidot pirmās nepieciešamības pārtikas un higiēnas lietu bāzi;

4.  Piesaistīt un sagatavot brīvprātīgos. Izveidot brīvprātīgas atbalsta grupas

palīdzības sniegšanai trūkumcietējiem lokālos pilsētas rajonos.

Ziedojumu adresāti:
 
         Daudzbērnu ģimenes un vientuļi vecāki ar bērniem un bez ienākumu avotiem.